Page images
PDF
EPUB

>>

>>

>>

Blz. 80 Dubbele rij, 't zij van huizen lees: 't zij van huizen 't zij van boomen.

Ama niam oïn lees : nian.
81 Koeda kessi laloè maloe lees : loloè.

Las loloe oda lees : lao loloè oda.
Lolok, las l. lees : lao 1.

Hadi 1.1. lees : hodi.
82 Amin noe lees : anin noe.
83 Lan lauk lees: lau lauk.

Bau ba nèë lees : tau.
Se mak valo lees: nalo.
Laro makaas lecs : loro.

Lia sarin makilik lees : sorin. 84 Hoeri lees: hoesi.

Malarik lees: Malorik. 85 Laro m.m. lees : loro.

M. inan, hoen lees: m. inanhoen = legkip. 86 Tamak lees: tomak.

Laro lees: loro. 87 Midoer lees : Midar.

Modak lees : Modok. 90 Nahaboet, mata n. lees: mota.

Naromak lees : Maromak.

(Staat tegenover ate : kruisjak) lees : ate kinissak. 91 Nakdokko, schudden enz. lees: onz. (= onzijdig).

Heen en weer slingeren enz. lees: onz.
Nakfera, splijten enz. lees : onz.

Nakfila, veranderen enz. lees: onz. 92 Nakfoèr lostornen enz. lees : onz.

uitrafelen enz. lees: onz. Naklila, rollen enz. lees: onz.

Manoetak lees : nanoetak. 93 Een ruig lees; een ring.

Nakroè, breken enz. lees : onz.
94 Naksadik, mamerau n. lees: mameran.

Naksahi, faelan lees : foelan.
Naksidin, losgaan, loslaten enz. lees : onz.
Naksiloe, breken enz., afbreken enz. lees : onz.
Laro n. lees : loro n.

Naksirat, mamerau lees: mameran. 95 Namonas, limon lees : liman.

[ocr errors]

>>

>>

Blz.
95 Nia nala n. haoe lees : nola.
96 Nari lees : Narí.

Rai naroma tiau lees: tian.
97 Naweek, nat, dun, aangelengd lees: dun aangelengd.
98 Anin ketta lokit lees : likit.
99 Noeanlia lees: Noeantia.
100 Loat oeloe tolloek, wijde mond lees: mand.
101 Dië oeman, wespennest lees: diï.

Ohin laro manas lees : loro. 102 Makerik oï salan bout lees : makerik oï salan, = bont. 103 R. laron, dag, bij dag lees : loron.

Rai falin lees : folin. 104 Hadi lilin lees : hodi.

Toela rik, iets in staande houding · leggen lees: iets in staande houding

op het paard leggen. 105 Hadi battar kommak lees : hodi.

Hadi hare kain lees : hodi.

Hadi fatoek lees : hodi. 106 Foelan no sodan lees : sadan. 107 Laro s. matan lees : loro. 108 Sama, s. raè lees: 8. roè. 109 Sasa kiat lees : kilat. 110 Iba lao sawan lees : ita.

Nia seï mai lees: nia seï la mai.

Sere lees : Sera. 112 Limau sikoen lees : liman. 114 Soeoe het been, den arm uitrekken lees : intrekken.

Toes soeta lees: tais. 115 Is eerbiediger dan alleen „naè"; lecs: „nai".

Rai fehoen lees : fehan. 117 Tabaak lees : Tabook.

Matan tabaak lees: tabook.

Nia naklotti baè aan lees : taè aan. 118 Sia toer tala ami lees : talai.

Oda matan tala dalan lees : talai.
Een bosse lees: een bosje.

Tanan, ka tanan lees : ha.
120 Mata tehen lees: mota.
122 Tete wesek lees: Tete weoek.

Bij wordt mager lees: hij.

>>

>>

Blz. 123 Nia tanis nodi titik aan lees : titak aan. 124 Toeka ztuiten lees: stuiten.

Sesia oda matan lees : sena. 125 Toelen, manoetalloen lees : manoetolloen.

Toen hasi koeda lees: hosi.

Toenin een gaf lees: gat. 126 Hadi hoedi tahan lees : hodi.

Tohar, breken, afbreken enz. lees: onz.
Tokkas lees: Tokkos.

Haoe limau la toð lees : liman. 128 Wain kira lees: hira.

talibar lees : tatihar. 131 Haoe kô aan lees : oan. 132 0 kaoen manoe seï iba, hadi mai deï lees : 0 kaan

hodi Tan ferreoe lees : Tau. 133 Emma baloe kedan lees: boloe.

Hadi halo we lao lioe lees : hodi.

Hattoe tau teni rai lees: hottoe. 137 Mata Moroe lees : Mota. 138 Kenoea neaba lees : nèèba.

>>

>>

[blocks in formation]
« PreviousContinue »