Malay customs and traditions

Harapang Pabalat
AMS Press, Ene 1, 1962 - 128 mga pahina
0 Mga Review

Mula sa loob ng aklat

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

Piercing of Earlobes Circumcision
7
Marriage Customs
22
Funeral Customs J 2
52
Copyright

Ang 6 na mga bahagi ay hindi ipinapakita

Iba pang mga edisyon - Tingnan lahat

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat