Page images
PDF
EPUB

SOPHOCLIS

Α Ν Τ Ι G Ο Ν Α

RECENSUIT, ET ANNOTATIONIBUS, SIGLISQUE METRICIS, IN

MARGINE SCRIPTIS, INSTRUXIT

FRIDERICUS HENRICUS BOTHE

IN USUM SCHOLARUM

HEC)

LIPSI A E

SUMTIBUS LÍBRARIAE HAHNIANAE

MDCCCXXVII.

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Σ.

Αποθανόντα Πολυνείκην εν τη προς τον αδελφόν μονομαχία Κρέων άταφον εκβαλων κηρύττει μηδένα θάπτειν, θάνατον την ζημίαν απειλήσας. τούτον η αδελφή αυτού 'Αντιγόνη θάπτειν πειράται. και δη λαθούσα τους φύλακάς, επιβάλλει χώμα· οίς επαπειλεί θάνατον ο Κρέων, ει μη τον τούτο δρά

σαντα εξεύροιεν. ούτοι, την κόνιν την επιβεβλημένην καθάραντες, ουδέν ήττον έφρούρουν. επελθούσα δε η Αντιγόνη,

και γυμνόν ευρoύσα τον νέκυν, άνοιμώξασα, εαυτήν εισαγγέλλει. ταύτην υπό των φυλάκων παραδεδομένην Κρέων καταδικάζει, και ζώσαν εις τύμβον καθείρξεν. επί τούτοις Αίμων, ο Κρέοντος υιός, δς εμνάτο αυτην, αγανακτήσας, εαυτον προσεπισφάζει τη κόρη απολομένη αγχόνη, Τειρεσίου ταύτα προθεσπίσαντος. εφ' ω λυπηθείσα ή Κρέοντος γαμετη Ευρυδίκη εαυτήν κατασφάζει και τέλος θρηνεί Κρέων τον του παιδος και της γαμετής θάνατον.

Annotationes in argumenta fabu- cissimum in Atticam comitatam lae. 1. Vulgo μηδένα αυτον θάπτειν. esse; cujus exilii in hac quidem fasecuti sumus codd. Dresd. et Paris. bula certum non inest vestigium;

τούτον 'Αντιγόνη Αld. Brub. nec omnino eadem de Antigona Αlii τούτον Αντ. η αδελφή αυτού. narrant scriptores, praesertim Hyτον νέκυν Αld. Vulgo τον νεκρόν.

ginus fab. 72. προσεπισφάζει και ζώσαν εις τύμβον καθείρξεν. Dresd. Ρaris. Αld. Juntt. Εdd. recenAliam famam sequitur hic noster tiores, auctore Βr., επισφάζει. in Oedipo Coloneo, et in Phoenis- λυπηθείσα - Ευρυδίκη Αίd. Juntt. sis Euripides, superstitem tantis Vulgo λυπ. Εύρ. ή τού Κρέοντος cladibus Antigonam patrem infeli- yallo

« PreviousContinue »