Page images
PDF
EPUB

GESCHIEDENIS

DES

VADERLANDS.

J

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

BEGIN OF INLEIDING VAN EIGEN-LEVENSGESCHIE

DENIS VAN M1. W. BILDERDIJK. Bladz. 161–195. (Eenige Aanteekeningen daarop van

H. W. T.).

OPHELDERINGEN en BIJVOEGSELEN.

(Ald. De

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

opschuddingen na de dood van

Willem III. bl. 204-211. Het Finantie

systema van J. Law. bl. 220-223.

Brief

-

van WILL. IV aan de Staten Genr. bl. 236239. Verrassing van Bergen op Zoom. bl. 243-249. WILLEM IV. bl. 252-258.

[ocr errors]

NALEZING. Bij het VII Deel. Bl. 259.

Bij het

VIII Deel. Bl. 259, 260. Bij het IX Deel.

Bl. 260-264 (en bl. 286).

Bij het X Deel.

Bl. 264-282 (Kon. JACOB II.

en de STUARTS,

bl. 266–272). Bij het XI Deel. Bl. 283–285.

373545

« PreviousContinue »