The Philippines: Colonialism, Collaboration, and Resistance

Harapang Pabalat
International Publishers, 1992 - 352 mga pahina
An original study of Philippine history, with special attention to the Left and the people's struggles, the role of the USA, of the TNCs and World Bank, analysis of recent events.

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Impormasyon sa aklat