Page images
PDF
EPUB

“bantur, qui prævidentur peccaturi finaliter, cum Deus “non prius est ultor, quam aliquis sit peccator, ita est “ de prædestinatis. Prædestinantur, quia prævidentur finaliter perseverare in charitate, et quia Deus non con« feret eis vitam æternam, nisi prius mererentur vitam 66 æternam.” Ibid.

Page 152, note (12). See Serm. IV. note 14. page 308. and Serm. V. note 16.

Page 154, note (13). The works of Luther abound with passages against speculating upon the will of God, beyond what the Scripture has clearly revealed respecting it, and against all philosophizing upon a particular predestination, according to the custom of the Schools; admitting only a general predestination founded upon Christianity. “ Nemo igitur de divinitate nuda cogitet, sed has cogi“ tationes fugiat, tanquam infernum, et ipsissimas Sa66 tanæ tentationes.” Op. vol. vi. p. 92.

66 Attende et “ vide, ne tibi excidat, quod sæpe dixi, quomodo Chris" tus his verbis sui et patris cognitionem conjungit et “ complicat, ita ut solum per Christum et in Christo “ Pater cognoscatur. Siquidem hoć sæpe dixi, quod 6 iterum atque iterum repetens dico, quod etiam, me mortuo, omnibus in memoria hærere velim, ut omnes doc6 tores non secus atque diabolum caveamus, qui sublimibus « illis articulis de Deo docere incipiunt nude et sine - Christo. Sicut hactenus in Academiis sophistæ et magistri nostri fecerunt, speculando de suis operibus in " coelo, quid esset, quid cogitaret, quid faceret apud se6 ipsum, &c. Sed si secure agere volueris, et Deum “ apprehendere, ac gratiam et auxilium penes illum in6 venire, tum nemini credas Deum te alibi, quam in 6 Christo, reperturum." Vol. v. p. 192.

6 Et Satan nulla alia via nos facilius præcipitare pot" est, quam ubi nos ad considerationem majestatis pro

“ traxerit. Cujus tanta est amplitudo, ut animi statim ** desperabundi concidunt. Ideo Solomon etiam mo6 nuit, Qui scrutatur majestatem, opprimitur ab ea.' “..... His disputationibus animi paulatim assuefiunt “ ad prophanas quæstiones, ut cum Deo tanquam cum

lutifigulo rixentur, unde necessario sequitur ruina. “ Quare abstinendum est a talibus cogitationibus.” Vol. v. p. 76. “De Deo, quatenus non est revelatus, nulla “ est fides, nulla scientia, et cognitio nulla. Atque ibi “ tenendum est, quod dicitur, quæ supra nos nihil ad “ nos. Ejusmodi enim cogitationes, quæ, supra, aut extra revelationem Dei, sublimius aliquid rimantur, “prorsus Diabolicæ sunt, quibus nihil amplius pro“ ficiscitur, quam ut nos ipsos in exitium præcipitemus, « quia objiciunt objectum impervestigabile, videlicet “ Deum non revelatum..... Detestari itaque et fugere " sceleratas istas voces debebamus, quas jactant Epi“ curei, si necesse est, hoc fieri, fiat.” Vol. vi. p. 354. 6 Satis ostendimus tales cogitationes non secus ut Dia6 bolum fugiendas, ac prorsus aliam discendi viam, ac “ de voluntate Dei cogitandi insistendam esse, scilicet, « Deum in majestate et prædestinatione missum faciendum

Nam hæc prorsus comprehendi non possunt, neque potest de tantis rebus cogitatio sine scandalo “ abire. Hoc est, vel desperationem ad tales cogitationes, “ vel impietatem dissolutissimam sequi oportet. Qui 6 vero veram ad Dei et ejus voluntatis cognitionem viam “ insistere cogitat, ei sic ambulandum est, ut scandalum

cavere, et pietatis incrementa consequi possit.” Postilla Domestica, p. 57. The object of Luther, in these and other similar

passages, was to debar all enquiry into a divine will antecedent to Christianity, and to make the predestination of the person consequent to the conduct of the Christian; an object, which Calvin despised, and an order, which he reversed. “ In his persevera, tanquam murus

esse.

« aheneus, nihil aliud inculcari tibi sinens, quam quo modo “ se ipse ostendit et manifestat per verbum Christi." Vol. v. p. 197. “ Ac initio quidem voluit Deus occur

rere huic curiositati; sic enim suam voluntatem et “ consilium proposuit; . Ego tibi præscientiam et prædestinationem egregie manifestabo, sed non ista via ra* tionis et sapicntiæ carnalis, sicut tu imaginaris ; sic fa• ciam; ex Deo non revelato fiam revelatus, et tamen idem Deus manebo.' ..... Tu habes Evangelium, “ es baptizatus, habes absolutionem, es Christianus, et 56 tamen dubitas ? ..... Deus dicit tibi, En habes fili

um meum, hunc audias et acceptes. Id si facis, jam . certus es de fide et salute tua.'..... Omittendæ sunt

disputationes, et dicendum, . Ego sum Christianus.' 56..... Dedit tibi firmissima argumenta certitudinis et 66 veritatis suæ.

Dedit Filium in carnem et mortem, " instituit sacramenta, ut scias eum non velle fallacem esse, sed veracem

... Atque ita de prædestinatione 6 tua certus eris, remotis omnibus curiosis et periculosis questionibus de Dei arcanis consiliis.Vol. vi. p. 355.

To the operation or effect of the predestinating principle in the mind of God, which produces the election, not of individuals from a personal partiality, but of a church at large, upon motives the most merciful, and by rules the most just, the writings of Melancthon frequently allude. “De effectu electionis teneamus hanc " consolationem, Deum, volentem non perire totum ge“ nus humanum, semper propter Filiurn per misericor" diam vocare, trahere et colligere Ecclesiam, et recipere assentientes, atque ita velle semper aliquam esse Ecclesiam, quam adjuvat et salvat.” Loci Theologici de Prædest. “E contra vero ingens et immensa bonitas Dei est, quod, quanquam multi sunt prophani, tamen

se patefecit certis testimoniis, et revelavit arcanum decretum suum de remissione peccatorum, et colligit “ sibi ex tam corrupta massa humani generis Ecclesiam

æternam.. Disput. Oper. Lutheri, vol. ii. p. 505. “ Magna autem consolatio primum hæc est, quod certo “ scimus ex verbo Dei, Deum immensa misericordia

propter Filium semper colligere Ecclesiam in genere humano, et quidem voce Evangelii ..... Sed dices, hæc “ consolatio eo prodest, quod scio aliis servari Ecclesiam, “ fortassis autem mihi id nihil prodest, et quomodo sciam qui sunt electi? Respondeo. Tibi quoque

hæc

generalis consolatio prodest, quia credere debes, tibi quo

que servari Ecclesiam, et mandatum Dei æternum et “ immotum est, ut tu quoqne audias filium, agas panitentiam, et credas te recipi a Deo propter mediatorem. Talis cum es, discedens ex hac vita, certum est, te in numero electorum esse, sicut scriptum est, Quos justi

ficat, eosdem et glorificat.” Opera Melancth. vol. iv. p. 161. And that a principal part at least of Melancthon's doctrine of predestination (precisely the same as Luther's) was pretty correctly understood at an early period, appears from an account, which Bucer gave of it, (not a too favourable judge,) in the year 1536, who represented this as its leading feature. “ Repellenda est " quæstio,'' Sumusne prædestinati?” “Nam ut dictum, “ qui de hoc dubitat, nec vocatum se, nec justificatum,

esse. credere poterit, hoc est, nequit esse Christianus. « Præsumendum igitur, ut nos omnes a Deo esse præscitos, præfinitos, separatos a reliquis, et selectos in " hoc, ut in æternum servemur, hocque propositum Dei 66 mutari non posse; et inde omnis nostra cogitatio cu“ raque in hoc intendenda, ut prædestinationi huic Dei, “ et vocationi respondeamus, ut ad vitam æternam nos “pro viribus, quas unquam Dominus suppeditavit, co

operemur ..... Certe quos vocat Deus, si sequantur 56 modo vocantem, prædestinavit eos, atque præscivit ; “justificabit quoque et glorificabit.” Enarr. Epist, ad Rom. p. 359. ed. 1536.

66

Page 156, note (14). The Lutherans maintained, that all children were regenerated in Baptism, (not through the virtue of the Sacrament, but by the promise of God,) and received into the number of the elect. “ Vere in Ecclesia recipit “ infantes, et lætemur in cætu vocatorum electos esse. Melancth. Opera, vol. i. p. 320. “ Spiritus Sanctus per “ Baptismum eis datur, qui efficit in eis novos motus, “ novas inclinationes ad Deum, pro ipsorum modo, nec “ id temere affirmatur. .... Cum ergo certum sit, hos “ infantes esse partem Ecclesiæ, et placere Deo, certum “ hoc est, Deum in eis efficacem esse.” Loci Theolog. de Baptismo. '“ Ita et nos Christiani per Baptismum su

mus regenerati, et filii Dei effecti.” Opera Lutheri, vol. vii. p. 102. Quicquid hic factum est, id omne

propter nos factum est, qui in illum credimus, et in “ nomen ejus baptizati, et ad salutem destinati, atque 6 electi sumus.Ibid. p. 355. “ Sum factus salvus, “ sum filius Dei, et hæres Dei, quia sum baptizatus. Vol. vi.

p. 553. Baptismus infantium defensus et or6 natus est multorum scriptis apud nos..... Sentimus “ eos in Baptismo fieri filios Dei, accipere Spiritum “ Sanctum, et manere in gratia Dei, tamdiu quoad non effundunt eum peccatis actualibus, ea ætate, quæ jam “ dicitur rationis compos.” Melanct. Opera, vol. iv. p. 664. “ Volo pios firmos et infirmos accedere ad Bap66 tismum infantium in suis Ecclesiis, quia in eo “ cætu sunt adhuc aliqui electi et sancti, ut pueri ; et “ aliqui adulti recte sentientes, sed infirmi, qui tamen “ sunt membra Christi.Melanct. Epist. in Opusc. Calvini.

But while they asserted the fact, they denied, that any efficacy is attributable to the Sacrament itself. 66 Sophistæ quoque nugantur, cum disputant, Quomodo “ Baptismus justificet. Nam Thomas et Bonaventura $ sentiunt, quandam virtutem efficiendi a Deo aquæ in

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »