home economics and livelihood education

Harapang Pabalat
Rex Bookstore, Inc.
0 Mga Review
 

Ano ang sinasabi ng mga tao - Sumulat ng pagsusuri

Hindi namin nakita ang anumang mga pagsusuri sa karaniwang mga lugar.

Mga Nilalaman

Human Development and the Family
2
Management and Family Economics
31
Unit II
164
Common Commercial Cereals of the Tropics
190
Bangus Culture in Ponds
270
Backyard Goat Raising
346
Hog Raising
350
Rabbit Production
355
Unit IV
395
Graphic Arts
396
Handicraft
397
Basketry and Weaving of Soft Strips
404
Weaving of Hard Strip
407
Fiber Craft
411
UnitV Elementary Management of Farm Business
418
Introduction
419

Apiculture
360
Record Keeping
366
The Culminating Activities
369
Prawn Culture
374
Oyster Culture in the Philippines
382
Mussel Farming
389
Characteristics of Philippine Agriculture
421
Characteristics of Farming
422
Elementary Economics of Farming Business
430
TV Elementary Cost Accounting
439
Cooperative Marketing
446
Copyright

Iba pang mga edisyon - Tingnan lahat

Mga pangkaraniwang termino at parirala

Impormasyon sa aklat