Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

THE NEW YOR. PUBLIC LIBAN:

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.

1909 L

INHOUD van DEEL LVI.

(Dit Deel bestaat uit vijf stukken.)

M. Joustra, Karo-Bataksche vertellingen. (le stuk.)
A. MATHIJSEN, Téttum-Hollandsche woordenlijst met beknopte spraakkunst

(2e stuk.) J. ALB. T. SCHWARZ en N. ADRIANI, Het verhaal van den gulzigaard in het

Tontemboansch, Sangireesch en Bare'e. Tekst, vertaling en aan

teekeningen. (3e stuk.) J. SEIJNE Kok, Het Halifoersch zooals dit gesproken wordt ter Z... kust van

Ned. Nieuw-Guinea. :(4e stuk.) R. C. DEN Bor, Nederlandsch-Sasaksche woordenlijst (Prajaasch dialect);

(5e stuk.)

VAN

« PreviousContinue »