Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

JAARLIJKSCHE

FEESTEN EN GEBRUIKEN

VAN DE

EMOY-CHINEEZEN.

Een vergelijkende bijdrage tot de kennis van onze Chineesche

medeburgers op Java.
Met uitgebreide monographieën van godheden, die te Emoy worden vereerd

DOOR

J. J. M. DE GROOT,

Tolk voor de Chineesche Taal te Pontianak.

EERSTE DEEL.

« PreviousContinue »