Page images
PDF
EPUB

TUSCULANARUM

DISPUTATIONUM

LIBRI V.

Cum COMMENTARIO
JOANNIS DAVIS II.

EDITIO SECUNDA,

AUCTIOR ET EMENDATIOR,

CANTABRIGIÆ:

TYPIS ACADEMICIS.

Sumptibus CORNELII CROWNFIELD, Celes
berrimæ Academiæ Typographi. Prostant apud
JACOBUM KNAPTON, ROB. KNAPLOCK,
& PAULLUM VAILLANT, Bibliopolas LON
DINENSES. MDCCXXIII.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

REVERENDISSIMO PRASULI

JOANNI MORO

EPISCOPO ELIENSI

S. P. D.

JOANNES DA VISIUS.

UOD à plerifque fit,

O illuftriffime Præful, qui

curas fuas præclaris nominibus infcribunt, id mihi aggrediendum non existimo: ii enim qui in alto pofiti muneribus fuis egregiè funguntur, fe fuaf

suasque virtutes in apertâ luce collocârunt. Hinc infignes Tux dotes nullis carent Encomiis: nam fanctiffimi & humaniffimi mores adeò in Te elucent, ut orbem eruditum, quacunque patet, Tui præconem fecerint; Te omnes religiofiffimi Epifcopi, Te omnes doctiffimi Viri partes implere cunctis dudum innotuit.

Me privati officii ratio monet, ut Tibi pro fingulari Tuâ benevolentia animum, quantum potest, gratissimum profitear: Tu enim non modo eas mihi copias præbuifti, quibus emendatiores prodeunt Tufculana; verum etiam me beneficiis prorfus innumeris mactâfti: quæ ut mihi

maximo funt honeftamento, ita Tibi, fpero, non erunt de decori.

Deum O. M. fupplex veneror, ut vitam Tuam, fimul ac firmam valetudinem, diutiffime confervet producatque. Quod cum facio, & Ecclefiæ & Reip. Literariæ optima quæque fum precatus: eæ enim Tibi funt vires ut poffis, is eft animus ut velis, utriufque commoda fummo ftudio procurare. Vale, Præful illuftriffime, meque inter devotiffimos Tui nominis cul

tores numera.

Cantabrigia.
Idib. Octobr.
MDCCVIII.

Mortuus

« PreviousContinue »